Dle dostupných informací od Evropské komise se seznam zvýhodněných zemí využívajících Systém REX rozšířil o země Afghánistán a Kongo.

Systém REX v současné době využívají tyto zvýhodněné země

Země Datum přistoupení k Systému REX Konec přechodného období
Afghánistán 29. 3. 2019 30. 6. 2019
Angola 25. 4. 2018 30. 6. 2018
Arménie 1. 1. 2018 30. 6. 2019
Bangladéš 1. 1. 2019 31. 12. 2019
Bhútán 1. 1. 2017 30. 6. 2018
Bolívie 8. 5. 2018 30. 6. 2019
Burundi 27. 7. 2018 30. 6. 2018
Cookovy ostrovy 17. 4. 2018 30. 6. 2018
Etiopie 7. 3. 2017 31. 12. 2017
Guinea Bissau 5. 12. 2017 30. 6. 2018
Indie 1. 1. 2017 30. 6. 2018
Jemen 9. 6. 2018 30. 6. 2018
Kambodža 1. 1. 2019 31. 12. 2019
Keňa 1. 1. 2017 31. 12. 2017
Kiribati 4. 4. 2018 30. 6. 2018
Komory 6. 1. 2017 30. 6. 2018
Kongo 28. 3. 2019 30. 6. 2018
Kyrgyzstán 12. 2. 2019 30. 6. 2020
Laos 1. 1. 2017 31. 12. 2017
Malawi 1. 1. 20178/td> 31. 12. 2018
Mosambik 28. 12. 2018 30. 6. 2019
Myanmar 1. 1. 2018 31. 12. 2018
Nepál 1. 1. 2017 30. 6. 2018
Nigérie 21. 3. 2019 31. 12. 2019
Niue 28. 6. 2017 31. 12. 2017
Pákistán 6. 3. 2017 31. 12. 2017
Rwanda 7. 3. 2018 31. 12. 2018
Senegal 1. 1. 2019 31. 12. 2019
Sierra Leone 16. 8. 2018 31. 12. 2017
Srí Lanka 1. 1. 2018 30. 6. 2019
Svatý Tomáš
a princův ostrov
29. 6. 2018 30. 6. 2018
Svazijsko 1. 1. 2018 31. 12. 2018
Šalamounovy
ostrovy
20. 9. 2017 30. 6. 2018
Tanzanie 14. 6. 2018 31. 12. 2018
Togo 27. 7. 2018 30. 6. 2018
Tuvalu 3. 10. 2018 31. 12. 2017
Uganda 1. 1. 2019 31. 12. 2019
Uzbekistán 1. 1. 2019 31. 12. 2019
Vanuatu 1. 1. 2019 31. 12. 2019
Vietnam 1. 1. 2019 31. 12. 2019
Zambie 1. 1. 2017 30. 6. 2018

Některé země v současnosti nesplňují podmínky stanovené v článcích 70 a 72 UCC-IA nezbytné pro řádné fungování v systému REX a skončilo jim přechodné období. Tyto země nemohou využívat výhod v rámci systému všeobecných celních preferencí, protože nemají způsob jak prokázat preferenční původ zboží. Po splnění podmínek pro používání systému REX budou moci začít využívat systém všeobecných celních preferencí v plném rozsahu.

Seznam těchto zemí je publikován na internetových stránkách systému REX celní správy nebo na internetových stránkách Evropské Komise.