Zastupování v celním řízení

 • Vyřízení předběžných formalit okolo zásilky
 • Vyhotovování celních dokladů JSD, JSDd,eJSD, TCP, DCH
 • Vyplňování a vyřizování ATA Karnetů
 • Vyplňování celních dokladů, CMR
 • Vyřizování dovozních i vývozních licencí
 • Zastupování klienta v řízení s Celním Úřadem

Pokud jste …

Firma

 • Výpis z Obchodního rejstříku

 • Osvědčení o DIČ

 • Registrace EORI (popř. zjistit na internetu dle IČO)
 • Plná moc (pokud není na výpisu z Obchodního rejstříku)

 • Faktura (co je to za zboží)

Podnikatel

 • Kopie Živnostenského listu

 • Osvědčení o DIČ (je plátce DPH? pokud ne bude platit na celnici clo + DPH v hotovosti

 • Registrace EORI (popř. zjistit na internetu dle IČO)
 • Plná moc (pokud to není přímo osoba uvedená na živnostenském listu)

 • Faktura (co je to za zboží)

Fyzická osoba

 • Občanský průkaz, pas

 • Faktura (co je to za zboží)

 • Ubezpečit se že je to NEOBCHODNÍ ZBOŽÍ a napsat do JSD

 • Fyzická osoba dostane přidělené číslo EORI na přechodnou dobu (někdy si ho mohou přinést napsané na lístečku z celnice)

Registrace EORI

Základní informace k registraci

Počínaje dnem 1.7. 2009 jsou firmy poviny uvádět při komunikaci s celními správami členských států Společenství číslo EORI

Více se o číšle EORI se dozvíte v novinkách.

POTŘEBUJETE PORADIT S CELNÍM ŘÍZENÍM?

POTŘEBUJETE PORADIT S CELNÍM ŘÍZENÍM?

Zeptejte se odborníka

Zušlechťovací styk

Pasivní zušlechťovací styk

Spočívá v tom, že česká firma vyváží například na Ukrajinu surovinu, tam je opracovaná, zpracovaná, zušlechťěná a výsledný produkt je pak dovezen zpět do EU.

Aktivní zušlechťovací styk

Analogie k pasivnímu zušlechťovacímu styku, po vstupu ČR do Evropské unie nebývá tak často využíván.

 • Nabízíme kompletní vedení a celní zpracovávání tohoto náročného zušlechťovacího procesu. Díky našim zkušenostem to pro Vás nebude tak složité.
 • Režim pasivní zušlechťovací styk umožňuje, aby české zboží (pouze českého statutu) bylo dočasně vyvezeno do zahraničí za účelem podrobení zpracovatelským operacím a aby zušlechtěné výrobky byly propuštěny do volného oběhu s úplným nebo částečným osvobozením od dovozního cla.
 • Povolení k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, udělují celní úřady na žádost osoby, která zařizuje provedení zpracovatelských operací.

PŘEHOĎTE VAŠE STARTOSTI NA NÁS

Šetřete si zdlouhavé čekání a projednávání na celním úřadě a místo toho se věnujte lepším věcem.

Napište nám